Onze groepen bestaan voor het grootste deel uit Vlamingen. Nochtans zijn er ook vaak Nederlanders en anderstalige deelnemers aanwezig op onze reizen. De voertaal op reis blijft Nederlands maar onze reisleiders zijn steeds meertalig en geven aan de anderstaligen uitleg in het Frans of Engels.Onze reizen worden begeleid door ervaren reisleiders, vaak professionelen van het vak, die de landstreek waar U naartoe reist, reeds bezocht hebben en op zijn minst een deel van de reisroute kennen. Van hen mag je algemene achtergrondinformatie verwachten over de vreemde cultuur waarmee je kennismaakt tijdens je reis. Het zijn echter niet noodzakelijk antropologen of kunsthistorici.Voor elke reis gaat ongeveer een maand voor vertrek bij ons op kantoor een kennismakingsbijeenkomst door. Hierop zijn alle deelnemers uitgenodigd en kan je kennis maken met je begeleider. Alle last-minute informatie over vluchten, formaliteiten, mee te nemen kledij, verzekeringen, inentingen en andere medische voorzorgen wordt op deze bijeenkomst gegeven, zodat we aanraden hierop aanwezig te zijn.Indien U niet graag in groep reist, niet vrij bent op het moment dat wij een reis, die U interesseert, organiseren, of indien U over meer of minder tijd beschikt, dan kunnen we U steeds een voorstel op maat maken. U reist dan alleen of met enkele vrienden. Wij bespreken dan met U uitgebreid de reisroute die mogelijk is voor de periode die U in het land wenst te verblijven en maken U op basis daarvan een gedetailleerd voorstel. Normaal vertrekt U dan zonder begeleider vanuit België, maar indien U dat wenst kunnen wij ook begeleiding vanuit België organiseren. Vanaf 6 personen krijgt U deze gratis en gelden de prijzen van de groepsreizen.Bij de meeste reizen vindt U een prijs deels in Euro en deels in amerikaanse dollar ofwel deels in Euro en deels in Britse ponden. In de meeste landen waar wij reizen organiseren, moeten wij onze correspondenten in deze munten betalen. Vermits de koers hiervan zeer sterk kan variëren op korte termijn, hebben we ervoor gekozen een prijs te vermelden die we kunnen garanderen. Uiteraard kan U ons volledig in Euro betalen. Hiervoor volstaat het ons ongeveer één maand voor afreis te signaleren dat U dit wenst. Wij maken dan een afrekening op basis van de dan geldende dagkoers van deze valuta. Anderzijds kan U ons ook deels in Euro en deels in amerikaanse dollar of Britse ponden betalen en in dit geval garanderen wij uiteraard de prijs.