Nadat U dit inschrijvingsformulier volledig hebt ingevuld, drukt U op VERZENDEN.

Indien alles correct ingevuld is, krijgt U ONDERAAN deze pagina een boodschap dat het formulier verstuurd is en ontvangt U ook onmiddellijk een bevestiging per e-mail van ons en krijgt U een tweede mail met een kopie van het door ons ontvangen inschrijvingsformulier!
De bevestigingsmail die U van ons ontvangt ziet er als volgt uit:
Beste,
We hebben uw inschrijving goed ontvangen en danken U hiervoor.
Indien het formulier correct is ingevuld en indien er inderdaad nog plaats beschikbaar is voor de reis waarvoor U inschrijft, is dit de definitieve bevestiging van ontvangst van uw inschrijving. In het andere geval krijgt U zo snel mogelijk een mail om eventueel correcties aan te brengen!
Tot binnenkort!
Discovery Expeditions

Ontvang je deze mail niet, dan hebben wij de inschrijving ook niet ontvangen. LET WEL: het kan zijn dat deze automatische bevestigingsmail in uw SPAM box terecht komt!

Indien gegevens ontbreken, krijgt U ONDERAAN deze pagina een foutmelding, klik dan op KLIK HIER OM TERUG TE GAAN, zo blijven de reeds ingevulde gegevens bewaard en kan U de fout corrigeren!
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Velden waar een * achterstaat, moeten ingevuld zijn!
Voornaam (zoals in uw paspoort):* Familienaam (zoals in uw paspoort):* Geboortedatum:*
Adres
Straatnaam:*

Huisnummer:*

Busnummer:
Postcode: Woonplaats:*  
 
Land:*    
   
Contactgegevens
Telefoon (werkuren):

Telefoon ('s avonds):

GSM:

Indien ik geen geldige telefoongegevens ingeef, verklaar ik dat ik me realiseer dat eventuele wijzigingen op het allerlaatste moment niet meer aan mij kunnen medegedeeld worden en ga ik ermee akkoord dat ik daar dan ook de eventuele gevolgen voor draag, zowel organisatorisch als financi�el

Fax: e-mail:*  
 

IK SCHRIJF ME IN VOOR VOLGENDE REIS:


Vertrekdatum:*

Bestemming*

 
 

PRIJS PER PERSOON:Eurogedeelte (=totaalprijs indien geen
gedeelte in vreemde munt):*Gedeelte in vreemde valutal
(0 invullen indien niet van toepassing):*l


lType vreemde valuta
l(AUD,GBP,JPY,USD,CAD,NZD)
lNUL selecteren
lindien niet van
ltoepassing:*


IK SCHRIJF ME IN SAMEN MET VOLGENDE PERSONEN VOOR WIE IK OOK DE REKENINGEN ONTVANG EN BETAAL

Voornaam (zoals in het paspoort):


Familienaam (zoals in het paspoort):

Geboortedatum:
Voornaam (zoals in het paspoort): Familienaam (zoals in het paspoort): Geboortedatum:
Voornaam (zoals in het paspoort): Familienaam (zoals in het paspoort): Geboortedatum:
Voornaam (zoals in het paspoort): Familienaam (zoals in het paspoort): Geboortedatum:
Voornaam (zoals in het paspoort): Familienaam (zoals in het paspoort): Geboortedatum:


KAMERKEUZE:*
l

   

Indien U inschrijft met meerdere personen, kiest U hier kamerdelend en geeft U in "opmerkingen" de juiste kamerverdeling op.

Schrijft U individueel in en wenst U de kamer te delen met een andere persoon waarvan U weet dat hij/zij zich ook individueel inschrijft, geef dan in "opmerkingen" de naam van deze persoon in.

 Bedrag van de toeslag voor een eenpersoonskamerl
(0 invullen indien niet van toepassing):*l
lType valuta
l(AUD,EUR,GBP,JPY,
lUSD)NUL selecte-
lren indien niet van
ltoepassing:*

 


VERZEKERINGEN:
(De verzekeringen die we aanbieden zijn deze van Mondial Assistance)


Ik neem geen verzekeringen
Ik neem een annuleringsverzekering aan 5,5 % van de prijs van de reis
Ik neem een tijdelijke (voor de duur van de reis) all-in reisverzekering (annulering en reisbijstand) aan 6,5 % van de prijs van de reis (voor reizen binnen Europa) of 8 % van de reissom (voor reizen buiten Europa)
Ik neem een tijdelijke (voor de duur van de reis) reisbijstandsverzekering aan 4 € per persoon per dag of 10 € per gezin per dag
Ik neem een JAARPOLIS reisbijstand (CLASSIC PROTECTION) aan 95 € individueel of 130 € per gezin
Ik neem een JAARPOLIS reisbijstand (WORLD GOLD PROTECTION) aan 285 € individueel of 350 € per gezin, deze verzekering is inclusief bijstand aan 2 wagens (minder dan 10 jaar oud) en doorlopende annuleringsverzekering tot een bedrag van 2.000 € per persoon per reis
Ik neem een JAARPOLIS reisbijstand (WORLD ROYAL PROTECTION) aan 399 € individueel of 499 € per gezin, deze verzekering is inclusief bijstand aan 2 wagens (minder dan 10 jaar oud) en doorlopende annuleringsverzekering tot een bedrag van 5.000 € per persoon per reis en inclusief dekking tegen terrorisme en staking
Ik heb reeds een annuleringsverzekering bij een andere maatschappij dan Mondial Assistance en wil een bijkomende annuleringsverzekering aan 4,4 % van de prijs van de reis (Deel ons bij opmerkingen, de maatschappij, het polisnummer en het bedrag waarvoor U reeds gedekt bent mee)
Ik heb reeds een annuleringsverzekering bij een andere maatschappij dan Mondial Assistance en wil een bijkomende all-in reisverzekering (annulering en reisbijstand) aan 5,7 % van de prijs van de reis (Deel ons bij opmerkingen, de maatschappij, het polisnummer en het bedrag waarvoor U reeds gedekt bent mee)
Ik heb reeds een annuleringsverzekering bij een andere maatschappij dan Mondial Assistance en wil een bijkomende all-in reisverzekering (annulering en reisbijstand) met exclusieve waarborgen aan 7,5 % van de prijs van de reis (Deel ons bij opmerkingen, de maatschappij, het polisnummer en het bedrag waarvoor U reeds gedekt bent mee)
Ik heb reeds een WORLD GOLD PROTECTION bij Mondial Assistance en neem een annuleringsverzekering voor het restbedrag aan 5 % van de prijs van de reis verminderd met de dekking die ik reeds heb (Deel ons bij opmerkingen, het polisnummer en het bedrag waarvoor U reeds gedekt bent mee)

OPTIES BIJ VERZEKERINGEN:


Ik neem geen extra optie
Ik neem extra dekking tegen staking, terrorisme en natuurrampen aan 8 € per persoon per reis (enkel voor all-in formules en World Gold Protection) (Deel ons in dit laatste geval uw polisnummer mee in opmerkingen)
Ik heb een World Gold Protection verzekering en wil het bedrag van de inbegrepen annuleringsverzekering verhogen tot 4000 � per persoon per reis aan de prijs van 90 € per polis per jaar (Deel ons uw polisnummer mee in opmerkingen)
 

Opmerkingen die U ons wil meedelen:

 

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de algemene reisvoorwaarden die ik hier kan lezen, dat iedere annulering gebeurt overeenkomstig de hierin vermelde voorwaarden en dat ik bij het eventueel niet afsluiten of niet in bezit zijn van een verzekering weet dat ik zelf verantwoordelijk ben voor de kosten

 
Opgemaakt op datum van:* In (plaatsnaam):*  
 
     
  Mijn voornaam en familienaam, geldend als handtekening:*